HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieO fajkách

Home


 Vítajte na webovej stránke Pipe Club Nitra 

Fajkový klub Nitra bol založený  v treťom roku tretieho tisícročia (v roku 2003)  tromi nadšencami fajkovej histórie. Hlavným cieľom klubu je nielen spájanie nadšencov chladného dymu ochotných investovať svoj voľný čas na spoločné stretnutia, ale predovšetkým sústreďovať odborné informácie a fakty z histórie výroby, používania a spoločenského postavenia fajky a fajčenia. Svojou činnosťou chceme prispieť k zachovaniu dôkazov o zručnosti starých majstrov fajkárov a dnes už zaniknutých súvisiacich remesiel. Dôkazom toho je zorganizovanie mnohých tematických podujatí, ako sú výstavy fajok v spolupráci s múzeami na Slovensku a v zahraničí (Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica "Za vôňou tabaku" v r.2008, Výstavisko Agrokomplex "Ukážka zo zbierkového fondu" 2008, 2011,  Podunajské múzeum Komárno "V zajatí dymu" v r. 2009, Tríbečské múzeum Topoľčany "Krása historických fajok" v r. 2009, Výstava fajok na historických slávnostiach "Tatai patara" v Maďarsku v r. 2009, 2010, 2011, 2012, Turčianska knižnica v Martine "Za vôňou tabaku" v r. 2010, Pohronské múzeum Nová Baňa "Fajky..." v r. 2010, Ponitrianske múzeum Nitra "Výstava fajok a fajčiarskych pomôcok s poľovníckou tematikou" v r. 2011, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica "Za vôňou tabaku II" v r. 2011, Mestské múzeum Štúrovo "Príbeh fajky" v r. 2011, Tekovské múzeum Levice "Príbeh fajky" v r. 2011, Hradné múzeum vo Fiľakove "Za vôňou tabaku" v r. 2012 ), ďalej spoluorganizovanie konferencií o histórii výroby a archeologických nálezoch hlinených fajok na Slovensku (Tekovské múzeum Levice 2011, 2013) a poskytovanie príspevkov pre vydávanie odbornej literatúry (F.Glocko: Fajky a fajčiarske pomôcky" v r. 2007, M.Harman, J.Šteffek: "Fajka velebená, fajka zatracovaná" v r. 2008,). 

Slovenské hlinené fajky "zapekačky" mali vynikajúcu povesť u nás i vo svete. Súhlasíme s výrokom uznávaného historika a archeológa Andreja Kmeťa, ktorý svojho času vyhlásil, že "svetochýrne zapekačky"  sú slovenským vynálezom. Podľa nášho názoru sú hodné zápisu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.