HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Home


 Vítajte na webovej stránke Pipe Club Nitra

Fajkový klub Nitra bol založený  v treťom roku tretieho tisícročia (v roku 2003)  tromi nadšencami fajkovej histórie. Hlavným cieľom klubu je nielen spájanie nadšencov chladného dymu ochotných investovať svoj voľný čas na spoločné stretnutia, ale predovšetkým sústreďovať odborné informácie a fakty z histórie výroby, používania a spoločenského postavenia fajky a fajčenia. Svojou činnosťou chceme prispieť k zachovaniu dôkazov o zručnosti starých majstrov fajkárov a dnes už zaniknutých súvisiacich remesiel. Dôkazom toho je zorganizovanie mnohých tematických podujatí, ako sú výstavy fajok v spolupráci s múzeami na Slovensku a v zahraničí:
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica "Za vôňou tabaku" v r. 2008
Výstavisko Agrokomplex "Ukážka zo zbierkového fondu PC Nitra" v r. 2008  
Podunajské múzeum Komárno "V zajatí dymu" v r. 2009 
Tríbečské múzeum Topoľčany "Krása historických fajok" v r. 2009
 Výstava fajok na historických slávnostiach "Tatai patara" v Maďarsku v r. 2009 
Turčianska knižnica v Martine "Za vôňou tabaku" v r. 2010
Výstava fajok na historických slávnostiach "Tatai patara" v Maďarsku v r. 2010
 Pohronské múzeum Nová Baňa "Fajky..." v r. 2010
 Ponitrianske múzeum Nitra "Výstava fajok s poľovníckou tematikou" v r. 2011
Výstava fajok na historických slávnostiach "Tatai patara" v Maďarsku v r. 2011
 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica "Za vôňou tabaku II" v r. 2011
 Mestské múzeum Štúrovo "Príbeh fajky" v r. 2011
Výstavisko Agrokomplex "Ukážka zo zbierkového fondu PC Nitra" v r. 2011
 Tekovské múzeum Levice "Príbeh fajky" v r. 2011
Výstava fajok na historických slávnostiach "Tatai patara" v Maďarsku v r. 2012
 Hradné múzeum vo Fiľakove "Za vôňou tabaku" v r. 2012 
Výstava fajok na obecných oslavách "Drážovce 900"  v r. 2013
Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre "Po stopách fajkárskych majstrov"   v r. 2013
 Tekovské múzeum v Leviciach "Príbeh fajky" v r. 2013
Výstava fajok pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra... v r. 2014
Kultúrny dom Báb - výstava fajok na podujatí "Bábsky jarmok" v r. 2014
Krajské múzeum v Prešove - Nemé spoločníčky - Historické fajky zo 17. a 20. storočia. 2015
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch "Príbeh fajky" v r. 2015
Tribečské múzeum v Topoľčanoch "Príbeh fajky" v r. 2015
Ponitrianske múzeum v Nitre "Príbeh fajky" v r. 2016
Tekovské múzeum v Leviciach "Fajka súťažná vs. nesúťažná" v r.2021

"ďalej s Tekovským múzeom v Leviciach spoluorganizovanie konferencií o histórii výroby a archeologických nálezoch hlinených fajok na Slovensku (2011, 2013, 2015, 2017) s Archeologickým ústavom SAV v Nitre zorganizovanie pracovného semináru "Fajka ako predmet historického a archeologického bádania" (2014) a poskytovanie príspevkov pre vydávanie odbornej literatúry (F.Glocko: "Fajky a fajčiarske pomôcky" v r. 2007, M.Harman, J.Šteffek: "Fajka velebená, fajka zatracovaná" v r. 2008, K.Hallonová: "Fajka zhasla" v r. 2014).

Slovenské hlinené fajky "zapekačky" mali vynikajúcu povesť u nás i vo svete. Súhlasíme s výrokom uznávaného historika a archeológa Andreja Kmeťa, ktorý svojho času vyhlásil, že "svetochýrne zapekačky"  sú slovenským vynálezom. Podľa nášho názoru sú hodné zápisu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. 

Najnovšie príspevky

Naši partneri: