HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN
Reportáže > Spoločenské aktivity > Spoločenské aktivity > Charitatívna zbierka z Grand Prix Slovakia 2019

Charitatívna zbierka z Grand Prix Slovakia 2019


V stredu 13. novembra 2019, zhodou okolností v deň Svetového dňa dobrosrdečnosti, odovzdali členovia Pipe Club Nitra Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, finančný obnos vo výške 451,- Eur, ako výsledok charitatívnej zbierky z Grand Prix Slovakia 2019 v Oravskej Polhore. Všetkým, ktorí prispeli formou zakúpenia si tematických popolníkov a medailónov, alebo len tak finančnou čiastkou prispeli a tým zhodnotili charitatívnu zbierku,  odovzdávame veľké ĎAKUJEME od klientov ZPMP v Komárne.
Kronikár [maros] | 13.11.2019, 00:00 | Nitra

Prílohy

komarnofejlec3