HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN
Reportáže > Z klubového života > Z klubového života > PUB Černá Hora, Nitra

PUB Černá Hora, Nitra

Tréningová príprava na Zacharovu fajku.

Dosiahnuté tréningové výsledky:
  1. Radoslav Masaryk 1:19:17
  2. Drahoš Daloš 1:05:30
  3. Michal Koža 0:54:37
  4. Juraj Banás 0:42:08
  5. Tibor "Cíbik" Baso 0:28:03
  6. Maroš Stražanec 0:12:53
Kronikár [maros] | 16.11.2017, 00:00 | Nitra

Prílohy

_trening-_0018_trening-_0014_trening-_0011_trening-_0008_trening-_0006_trening-_0004_trening-_0005_trening-_0003_trening-_0010_trening-_0013_trening-_0019_trening-_0021_trening-_0015_trening-_0016_trening-_0017