HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Budapešť

23.júna 2015 00:00, Kronikár
29.marca 2014 00:00, Kronikár
Piváreň Jopipa, Ecseri trhy.
23.marca 2013 00:00, Kronikár
Na blších trhoch
27.októbra 2009 00:00, Kronikár
Nádherné fajky a cigaršpice v depozitári múzea.
27.októbra 2009 00:00, Kronikár
Nádherná výstava fajok z morskej peny.
27.októbra 2009 00:00, Kronikár
Návšteva depozitáru múzea.
17.novembra 2006 00:00, Kronikár
Expozícia fajok z morskej peny.