HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Burgenland

20.mája 2015 00:00, Kronikár
Múzeum dediny s 35 budovami s dielňami a bytovým zariadením.
9.mája 2015 00:00, Kronikár
Fajčiarske pomôcky na výstave "1900 bis 1930".
17.októbra 2014 00:00, Kronikár
Výstava Im Spiegel der Anderen
12.marca 2014 00:00, Kronikár
12.októbra 2012 00:00, Kronikár
Výstava Afrika - Terra Incognita
12.októbra 2012 00:00, Kronikár
30.mája 2012 00:00, Kronikár
Obchod so starožitnosťami na zámku.
23.apríla 2011 00:00, Kronikár
Fajčiarske pomôcky majiteľov zámku.