HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN
Reportáže > Na potulkách svetom > Na potulkách svetom > Galéria Albertina, Viedeň, Rakúsko

Galéria Albertina, Viedeň, Rakúsko

Výstava obrazov René Magritta.

Albertina je viedenská galéria umenia založená v roku 1768 vojvodom Albertom Saským a jeho ženou Máriou Kristínou (rakúskou arcivojvodkyňou, štvrtou dcérou cisárovnej Márie Terézie). V Albertine sa nachádza jedna z najväčších svetových zbierok grafiky. Zbierku galérie tvorí cca 50 tisíc kresieb, leptov a akvarelov a viac ako 1,5 milióna rytín. Začiatkom roku 1919 budova galérie i jej zbierky prešli z majetku Habsburgovcov do vlastníctva Rakúskej republiky. Meno Albertina dostala galéria v roku 1921.

Od 9.11.2011 do 26.02.2012 prebiehala v Albertine výstava obrazov Reného Magritta, jedného z najznámejších a najpopulárnejších surrealistických umelcov dvadsiateho storočia. Vystavených bolo viac ako 150 diel z celého sveta a zo všetkých období jeho tvorby. Uznania kritikou sa Magrittove diela dočkali až v 60. rokoch dvadsiateho storočia, na sklonku jeho života. Jeho obrazy sa často zakladajú na rozpore medzi predmetom a jeho zobrazením. Príkladom môže byť jedno z jeho najslávnejších diel – obraz fajky, pod ktorým je nápis: „Toto nie je fajka“. Mohlo by sa zdať že nápis a obraz si protirečia, no nie je tomu tak. Maľba je len obrazom fajky a nie je to fajka ako skutočný predmet. Obsiahlu filozofickú úvahu na túto tému napísal francúzsky filozof Michel Foucault. René Magritte namaľoval viac verzií tohto slávneho obrazu (1927, 1928, 1935, 1952).

Kronikár  | 28.12.2011, 00:00 | Nitra

Prílohy

img_0432Magritte_01