HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Múzeum komunizmu, Praha

Múzeum komunizmu sa nachádza v centre Prahy, Na Příkopě 10 v paláci Savarin. Múzeum predstavuje sugestívny pohľad na éru komunizmu všeobecne v Československu a špecificky v Prahe z rôznych pohľadov, ako každodenný život, politika, história, šport, ekonomika, vzdelanie, umenie, mediálna propaganda, Ľudová milícia, armáda, cenzúra, súdne a iné donucovacie inštitúcie atď. Venuje sa dobe totalitného režimu od februárového puču v roku 1948, do novembra 1989. V troch hlavných výstavných miestnostiach a v priľahlej premietacej miestnosti je k videniu množstvo originálnych materiálov a autentických artefaktov vrátane predmetov súvisiacich s fajčením.
Kronikár  | 8.4.2013, 00:00 | Nitra

Prílohy

img_5331img_5350img_5335img_5338img_5342img_5343img_5344img_5346