HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN
Reportáže > Na potulkách svetom > Na potulkách svetom > Múzeum Vojvodini, Novi Sad, Srbsko

Múzeum Vojvodini, Novi Sad, Srbsko

Fajky a fajčiarske pomôcky.

Novi Sad je druhé najväčšie mesto Srbska po Belehrade, s počtom obyvateľov 300000. Mesto bolo založené v roku 1694 a v časoch Rakúsko – Uhorska bolo významným strategickým miestom. Dnes je mnohonárodnostný Novi Sad veľkým priemyselným, finančným a kultúrnym centrom Srbska. Blízko historického centra mesta, na Dunajskej ulici 35 až 37 sídli v dvoch budovách Múzeum Vojvodiny. Vojvodinské múzeum je múzeum komplexného typu a zahŕňa oddelenia archeológie, histórie, dejín umenia, etnológie, konzervátorsko-reštaurátorské, pedagogické a administratívne oddelenie.

Kronikár  | 18.9.2010, 00:00 | Nitra

Prílohy

Novi_Sad_Vojvodine_05Novi_Sad_Vojvodine_04Novi_Sad_Vojvodine_03Novi_Sad_Vojvodine_02Novi_Sad_Vojvodine_01