HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Múzeum Vysočiny Třebíč

Výstava fajok Dýmka a svět.
Historie sbírky dýmek a kuřáckých potřeb Muzea Vysočiny Třebíč je již více než stoletá. Je spojena se vznikem Muzejního spolku v Třebíči, jehož stanovy byly c.k. místodržitelstvím v Brně schváleny 6. května roku 1898. Jistě také souvisí i se Stolovou společností kuřáků „Podskalák“ Třebíč, která byla na začátku 20. století v Třebíči velmi činná. Po zániku spolků, v padesátých letech minulého století, přešlo do sbírek muzea 130 ks předmětů. Početnější soubor dýmek pocházel z majetku bývalého třebíčského obchodníka s dýmkami Čeňka Petruse, u ostatních dýmek z původní kolekce Muzejního spolku však bližší údaje o původu chybí. Tento nedostatek je ke škodě věci u těch exponátů, které lze počítat mezi unikáty světového významu. Zajímavostí též je, že v samotné Třebíči, ani v okolí výroba dýmek nikdy nebyla.
Sbírka tvořená 160 exponáty byla poprvé veřejnosti prezentována v prosinci 1969. Brzy zaznamenala široký ohlas, jenž inicioval její další rozšiřování. Jednalo se o nákup kolekce třebíčského sběratele, mistra kominického Josefa Korce v roce 1976, kolekce sběratelky paní Grešlové z Banské Štiavnice v roce 1978 a o odkoupení kolekce dýmek strojní výroby tehdejšího podniku Koh-i-noor v Proseči u Skutče.
Expozice byla postupně ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Třebíč přemísťována, zmenšována a nakonec v roce 1985 uložena v depozitáři. Po roce 1989 bylo několik exponátů vystaveno společně s dalšími sbírkovými předměty pod názvem „To nejlepší ze sbírek muzea“. V březnu 1991 bylo odtud odcizeno 16 unikátů z mořské pěny. Policii se podařilo 9 z nich vypátrat a na základě mezinárodní právní pomoci byly v únoru 1995 navráceny zpět do muzejních sbírek. Tyto byly instalovány do obnovené stálé expozice, která byla veřejnosti otevřena v lednu 1993 a její prezentace byla ukončena až před zahájením posledních rekonstrukčních prací na třebíčském zámku v září roku 2010.
Na základě velkého návštěvnického ohlasu (na obnovenou expozici v roce 1993) byla z části sbírky již v roce 1996 vytvořena tzv. putovní výstava s názvem „Dýmky a svět“, která téměř bez přestávky cestovala po muzeích Čech, Moravy a Slezska. Byla již prezentována i v zahraničí – na Slovensku a v Polsku. 
V nových expozicích našly dýmky místo, poměrně subtilní prezentací, ale zároveň jsou vystaveny právě i světové unikáty, v expozici zámecké – v loveckém salonu a v pánském pokoji. A opět – na základě návštěvnického ohlasu došlo k rozhodnutí prezentovat veřejnosti dýmky v širším rozsahu, v letošní hlavní turistické sezoně, ve velkém výstavním sále – bývalé zámecké konírně. Základem letošní výstavy bude již dříve vytvořená putovní výstava „Dýmky a svět“, která bude rozšířena i o další zápůjčky, a bude návštěvníkům prezentovat dýmky, jejich výrobu od objevení tabáku u amerických indiánů, dovezení tabáku na evropský kontinent, a poté kouření dýmek v Evropě a jejich šíření dál a s tím i používání nových a nových materiálů na jejich výrobu. Výstava dýmek bude doplněna ukázkou dýmkařské dílny, filmovou projekcí o osobnostech, které dýmky kouřili, a také i interaktivním koutkem – ten ale bude překvapením, nebude o kouření dýmek, ale o jedné slavné postavě, kterou si návštěvník bude moci sám zahrát a na památku se vyfotografovat.
Výstava nemá za úkol propagovat kouření, i když kouření tabáku z dýmky není pro zdraví tak nebezpečné jako kouření cigaret – kouř se neinhaluje do plic. Návštěvník bude v úvodu i v závěru výstavy informován, že nejzdravější je dýmky pouze sbírat. Kouření dýmky je symbolem klidu, pohody a míru. Sbírání dýmek, vytváření sběratelských souborů dýmek, je vytvářením dokladů o umělecko-řemeslném umu našich předků. A právě jejich prezentace má za jeden z cílů i připomenutí umělecko-řemeslných hodnot výjevů ztvárněných na hlavičkách dýmek. Hlavně dýmek z mořské pěny, ale i porcelánových, hliněných, dřevěných a i dalších z jiných materiálů.
Březen 2014        J. Martínek 
Kronikár | 4.7.2014, 00:00 | Nitra

Prílohy

dymkyasvetobrazek-4obrazek-3-1obrazek-2-1obrazek-2obrazek-1obrazek-1-1obrazek-3